Women's Clothing, Hangzhou, China
clusteraisn010185193042